ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI PÚBLIC DESEMBRE 2017

Us voleu associar? ompliu formulari en línia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

divendres, 15 de novembre de 2013

Objectius i reptes ACDMA 2009 - 2013

Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA 2009 - 2013
Gradualment l’exercici professional de la mediació de conflictes a Catalunya s’ha anat
consolidant i, si bé encara la mediació de conflictes continua essent una activitat complementària a una professió principal, cada vegada hi ha més persones que s’hi dediquen laboralment a temps total o bé a temps parcial per manca d’oferta laboral llocs de treball.
Donat aquest nou escenari emergent, en el si de l’entitat sorgeix la necessitat que l’associació esdevingui un espai més concret de trobada de persones mediadores professionals en general independentment de la seva procedència, de persones estudioses i impulsores de la mediació i, de forma especial, un referent per a les persones mediadores en formació que esdevindran els futurs professionals de la mediació de conflictes.
Tenint en compte tots aquests elements, l’any 2009 l’ACDMA modifica els seus Estatuts i inicia el seu camí com associació professional amb el nom “Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA”.
A més a més de la tasca bàsicament divulgativa i de promoció desenvolupada durant anys, ara també ha de vetllar pel bon exercici de la professió i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals, d’una banda, i, de l’altra, la defensa dels drets i dels interessos generals vinculats a l'exercici de la professió de la mediació de conflictes.

Objectius i reptes de l’associació professional
L’Associació Professional es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general. I es per això que treballa intensament dins d’aquest 4 eixos principals:

1. Aprofundir en l’estat actual de la mediació de conflictes des de la perspectiva dels elements clau que configuren una professió, la de la mediació de conflictes. Una professió jove i encara no prou coneguda per la ciutadania però amb una intensa trajectòria plena d’experiències pioneres a Catalunya, objecte de referència a d’altres comunitats i estats.

2. . Articular propostes que garanteixin la millor pràctica de la mediació de conflictes partint dels drets i dels deures laborals de la persona mediadora com a professional d’un sector emergent.

3. Facilitar que els professionals de la mediació de conflictes, les persones estudioses i impulsores dels mètodes de resolució alternativa de conflictes i les persones en formació que esdevindran els futurs mediadors, es continuïn trobant i compartint coneixement a la xarxa social de l’entitat que és oberta a tothom.
A data 15 de novembre de 2013 té 760 participants i es pot visitar a http://acdmasocialnetwork.ning.com 

4. Consolidar una estructura on tots el professionals de la mediació que ho desitgin formin part de l’entitat com associats i, en conseqüència, enfortir aquesta associació que sap treballar en col·laboració i alhora amb independència fruït del treball cooperatiu intern dels seus membres i persones col·laboradores des de l’any 1993.


En resum, l’associació aposta per la mediació de conflictes com una professió independent basada en una formació de grau i postgrau específica en gestió i resolució de conflictes, i en una pràctica professional de qualitat a la que la ciutadania tingui fàcil accés.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa un comentari