ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

TRAJECTÒRIA


HISTÒRIA I PRESENTACIO DE L’ACDMA 1993 - 2012

A l’any 1993 neix l’Associació Catalana per al Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge, ACDMA, amb la finalitat de desenvolupar, donar a conèixer, crear opinió i fomentar els diversos mètodes alternatius de gestió de conflictes.

Durant anys, la entitat ha estat un espai obert a tot tipus d’intercanvi d’experiències de qui està relacionat amb els mètodes de resolució alternativa de conflictes i, de forma específica, amb la mediació.

Gradualment l’exercici professional de la mediació de conflictes a Catalunya s’ha anat consolidant i, si bé encara la mediació de conflictes continua essent una activitat complementària a una professió principal, cada vegada hi ha més persones que s’hi dediquen laboralment a temps total o bé a temps parcial per manca d’oferta laboral llocs de treball.

Donat aquest nou escenari emergent, en el si de l’entitat sorgeix la necessitat que l’associació esdevingui un espai més concret de trobada de persones mediadores professionals en general independentment de la seva procedència, de persones estudioses i impulsores de la mediació i, de forma especial, un referent per a  les persones mediadores en formació que esdevindran els futurs professionals de la mediació de conflictes.

Tenint en compte tots aquests elements, l’any 2009 l’ACDMA modifica els seus Estatuts i inicia el seu camí com associació professional amb el nom  “Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA”. A més a més de la tasca bàsicament divulgativa i de promoció desenvolupada durant anys, ara també ha de vetllar pel bon exercici de la professió i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals, d’una banda, i, de l’altra, la defensa dels drets i dels interessos generals vinculats a l'exercici de la professió de la mediació de conflictes.


PRINCIPALS ESDEVENIMENTS I PROJECTES DE L’ACDMA


Una bona manera de conèixer l’associació es veure quines activitats ha desenvolupat i, en especial, parar atenció en quin any es van desenvolupar, dada que avala que l’Acdma es una entitat pionera a Catalunya i a l’Estat amb una trajectòria construïda pas a pas amb el coneixement, prestigi i dedicació dels seus membres.

·         Any 1993: Fundació de l'Associació Catalana pel Desenvolupament de la Mediació i l'Arbitratge, ACDMA.

·         Any 1995: Fullets de difusió de la mediació escolar i familiar.

·         Any 1995: Investigació sobre la mediació a l’àmbit jurídic.

·         Any 1996: Organització de les “I Jornades catalanes de resolució alternativa de conflictes”.

·         Any 1997: Col·laboració en la Campanya per a la difusió de l’ús de la Mediació en els conflictes de separació i divorci, “Massa freda”

·         Anys 1997-2000-2003: Organització de les I, II i III Trobades d’Experts en mediació.

·         Any 1998: Co-organització amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès de les “II Jornades catalanes de resolució de resolució alternativa de conflictes”.

·         Anys 1998-2003: Servei Punt de Trobada Acdma.

·         Any 1999: Col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  en el “I Congrés Internacional de Mediació Familiar”.

·         Any 1999: Col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa en les “I Jornades sobre Policia i mediació”.

·         Any 2000: Co-organització amb l’Ajuntament del Prat i la Fundació Pi i Sunyer del “I Congrés de mediació comunitària: municipi, comunitat i conflicte”.

·         Any 2000: Col·laboració amb el Centre Pau i Treva  en el  “I Simposi sobre pacificació i Resolució de Conflictes”.

·         Anys 2000-2001: Organització de cursos de formació en mediació familiar i escolar.

·         Anys 2000-2004: Programa de Mediació Penal en conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

·         Any 2002-2006: Participació i col·laboració amb "Ponts de mediació”

·         Anys 1995-2001: Revista ACORD núm. 1 fins al núm. 17.

·         Any 2003: Pàgina web 
www.acdma.org

·         Anys 2003 i 2005: I Premi X Aniversari Acdma i Premi Acdma al millor article sobre mediació.

·         Any 2004: Col·laboració amb Ponts de Mediació en el “Fòrum de les cultures de Barcelona”.

·         Any 2005: Organització de les “IV Jornades d'experts en mediació. Mediació empresarial "

·         Any 2005: Co-organització amb la Cambra de Comerç de Barcelona de les  IV Jornades d'experts en mediació. Mediació empresarial.

·         Any 2008: Creació de la xarxa social 
http://acdmasocialnetwork.ning.com/

·         Any 2009: Renovats els estatuts l’entitat continua la seva activitat amb el nom de“Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA”

·         Anys 2009 - 2010: Col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

·         Anys 2009 - actualitat: Col·laboració amb el Departament. de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el Programa Godó de Mediació Pública.

·         Any 2010: Organització de la I JORNADA DE PROFESSIONALS DE LA MEDIACIÓ DE CONFLICTES “Identificant els elements clau de la professió”

        Any 2011: Col·laboració amb Launiversitat de Barcelona en les  “II Jornades CULTURA DE MEDIACIÓ « Delprofessional que som al que volem ser » 5 i 6 de maig de 2011”. Col·laboració amb ODRLatinoamerica  en el “1er CONGRESO VIRTUAL DE MÉTODOS APROPIADOS DERESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" 17 al 21 de mayo 2011” . Al·legacions al Projecte de Llei de mediació a l’àmbit civil i mercantil. Al·legacions al Reglament de la Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret priva
-          Any 2012: Aportacions al Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Amfitriona de la Taula de la Mediació de Confllictes de Catalunya. Col·laboració amb Launiversitat de Barcelona en les  “III Jornades CULTURA DE MEDIACIÓ" Desenvolupant eines i construïnt pràctiques. 11 i 12 de maig de 2012.
-        Any 2013:  Entrada de blog Seminaris, tallers i jornades commeratives dels XX aniversari de l'associació


-        Any 2014: Entrada de blog

-        Any 2015: Entrada de blog

-        Any 2016

-        Any 2017

-        Any 2018


.