ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

dimecres, 22 de març del 2017

ACMDA col·labora amb el TERMCAT en terminologia de la mediació de conflictes

El TERMCAT reuneix experts en mediació per estudiar-ne la terminologia

21/04/2017


© TERMCAT
Ahir, 20 d’abril, a la tarda va tenir lloc al TERMCAT una sessió de normalització per estudiar uns quaranta termes relacionats amb la mediació que presenten algun tipus de dificultat denominativa (perquè són préstecs d’altres llengües, perquè presenten formes vacil·lants, perquè lingüísticament no estan prou ben formats, etc.).
La mediació és un procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial, de caràcter voluntari i confidencial, que facilita la comunicació entre les persones perquè intentin trobar per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l'acompanyament d'un mediador que actua d'una manera imparcial i neutral. Els valors de la mediació (diàleg, respecte, confiança i responsabilitat) permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada.
Les sessions de normalització són reunions de treball a les quals el Centre de Terminologia convida especialistes de la matèria que està estudiant perquè proposin, conjuntament amb els seus lingüistes, les solucions que considerin més adequades per als casos de resolució més complexa. Així, per exemple, en la sessió es van debatre termes com ara ADRconferencingI-messagejustícia reparadora/restauradora/restaurativamed-arbrapport o win-win.
A aquesta sessió van assistir, a banda de terminòlegs del TERMCAT i de tècnics del Departament de Justícia que estan elaborant un diccionari que contindrà aquests termes, experts vinculats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; a l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya; a la Societat Catalana de Mediació en Salut; a l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona; a la Universitat Oberta de Catalunya; als programes de formació en mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona i del Consell de l’Advocacia Catalana, i a empreses de serveis de mediació, com ara el Centre de Mediació ACE de Girona o Khimera.
Les propostes consensuades en la sessió d’ahir han de ser ratificades ara pel Consell Supervisor del TERMCAT, i s’incorporaran al diccionari en curs d’elaboració i a la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats.
Si us resulta més còmode, podeu accedir a aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.