ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI PÚBLIC DESEMBRE 2017

Us voleu associar? ompliu formulari en línia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

dilluns, 25 de març de 1996

INVESTIGACIÓ SOBRE LA MEDIACIÓ A L’ÀMBIT JURÍDIC Any 1995


INVESTIGACIÓ SOBRE LA MEDIACIÓ A L’ÀMBIT JURÍDIC Any 1995

Durant l’any 1995 es dugué a terme el primer estudi realitzat per l’ACDMA, finançat pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal era doble: difondre la mediació i conèixer el context per a la seva introducció i aplicació a l’àmbit jurídic.

Es va entrevistar jutges, magistrats, responsables dels col·legis professionals del dret i la psicologia, responsables de política social d’entitats privades, l’adjunt al Síndic de Greuges (Ombusman), periodistes, etc. L’entrevista es va centrar en les característiques de la mediació, el seu grau d’eficàcia, confidencialitat i secret professional, efectes preventius, avantatges i inconvenients d’una regulació jurídica, etc.

La informació recollida apunta principalment cap a les qüestions següents : 
  • La mediació hauria de ser voluntària excepte en els temes de família on podria ser obligatòria.
  • Haurien de coexistir serveis de mediació pública i privada.
  • Els mediadors haurien de tenir una formació específica i un codi deontològic similar a altres professions. 
  • La mediació es podria regular per mitjà d’una llei especial, per una reforma del Codi Civil o bé per una Llei autonòmica.
  • La seva aplicació podria millorar la fluïdesa en els jutjats i reduir costos. 
  • S’assenyala, per un costat, la necessitat que els mediadors equilibrin el poder negociador de les parts, i per altre, el risc que la mediació es converteixi en un mètode elitista.
  • Es creu que els professionals, en general, acceptaran progressivament la mediació.
  • Respecte als advocats, el grau d’acceptació estarà molt relacionat amb la creença que la mediació pugui o no provocar una disminució del seu treball.
  • La mediació en temes de família es mostra com una intervenció més positiva que la judicial i un àmbit amb molt futur.

A l’àmbit penal, la mediació es relaciona amb la reparació a la víctima i el poder educatiu i preventiu que aquest procés representa per als joves.


Els programes de mediació haurien de servir per completar el normal funcionament de l’Administració de Justícia, no per crear una justícia paral·lela o de segon grau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa un comentari