ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

dimecres, 17 de juliol de 2019

Nomenat el primer soci d'honor de l'Acdma: Bonaventura Baiget

En la darrera assemblea general del 13 de juny de 2019 es va nomenar el primer MEMBRE  D'HONOR de la nostre entitat ACDMA en la persona molt estimada de Bonaventura Baiget García-Cuervo, professional que ha facilitat que en moments de canvi l'associació es mantingués activa, conservés el seu patrimoni de coneixement i, alhora, es marqués nous objectius per mitjà dels Estatuts de l'Acdma a l'any 2009 transformada en associació professional.

Ventura Baiget, com li coneixem qui ha tingut la oportunitat de treballar colze a colze amb ell, ha format part de l'Acdma pràcticament des dels seus inicis com associació a l'any 1993.
De l'any 1996 al 2000 va ser Vocal JUNTA DIRECTIVA, organitzador  de les I, II i III Trobades d’Experts en mediació a nivell estatal i editor de la Revista ACORD del número 4 fins al 17 (anys 1998 fins 2001)
De l'any 2000 fins al 2004 va ser President de la JUNTA DIRECTIVA i gestiona el Programa de mediació penal adults.

I de l'any 2008 fins al 2016 ha estat vocal de la JUNTA DIRECTIVA 2008 - 2016; membre de la Comissió jurídica; gestiona el Programa Godó i la participació de l'Acdma en el Llibre blanc de la mediació a Catalunya.Joan Sendra li va entregar al diploma i va descriure el més destacat de la col·laboració de l'homenatjat amb ACDMA, en especial, el seu suport a fer possible la nova etapa encetada a l'any 2009 com Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA.
Gràcies per la teva dedicació Ventura, i moltes felicitats pel teu nomenament com a Membre d'honor: segur que continuarem gaudint dels teus coneixements i suport en moments de canvi.


La Junta directiva


ESTATUTS 2009
Article 10:
La Junta Directiva podrà proposar a l’assemblea General l’atorgament del títol de membre d’honor de l’Associació a aquelles persones que pels seus mèrits científics, tècnics o professionals, sigui quina sigui la seva titulació, hagin contribuït al desenvolupament de la mediació
El títol de membre d’honor tindrà un caràcter merament honorífic, deslligat totalment dels drets i obligacions establerts en aquests Estatuts  
Article 25:
En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres preassociats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Cap comentari:

Publica un comentari

Deixa un comentari